สมัครเมล OBEC Mai l เพื่อสมัคร e-GP (คลิกที่นี่)
การใช้งาน OBEC Mai l (คลิกที่นี่)
วิธีการตรวจสอบกล่องจดหมาย (คลิกที่นี่)
ลืม Password ไม่ได้จด ไม่ได้ดู mail ชื่ออะไร (คลิกที่นี่)
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์ 02-2885902 , 091 4280443 ,
     E-mail : mailadmin@obecmail.obec.go.th
     ติดตามรายละเอียดที่ www.techno.bopp.go.th

กลับหน้าหลัก


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๖ บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐
โทรศัพท์ : ๐-๕๔๗๑-๐๐๒๙, ๐-๕๔๗๗-๑๖๓๗, ๐-๕๔๗๑-๑๓๒๘ โทรสาร : ๐-๕๔๗๑-๐๒๕๓
E-mail : ednan1@ednan1.go.th